Pannan säkrar leveransen av fjärrvärme i Bromölla

Intill Bromöllas reningsverk bygger Bromölla Fjärrvärme en ny fjärrvämepanna som kommer stå klar i maj 2023. 

I mitten av oktober tog Eric Johnsson Fjärrvärmechef, Bromölla Fjärrvärme tillsammans med Jörgen Karlsson, NCC tog första spadtaget och bygget var officiellt igång. 

 

IMG_0726.jpg

 

Fjärrvärmepannan ska vid eventualla avbrott på den ordinarie fjärrvärmeleveransen förse Bromöllas fastigheter med uppvärmning. Avbrotten kan vara exempelvis när Stora Enso har sina driftstopp.

 

Panncentralen003.JPG

 

Sedan oktober har byggarbetet pågått för fullt, från första spadtaget och plattgjutning av grunden till pannhuset till att man i slutet av december lyfte skorsten och oljetank på plats.

 

IMG_0947.JPG

 

IMG_0938.JPG

 

Precision vid placering av oljetanken.

 

IMG_0952.JPG

 

 

Bygget pågår fram till och med maj 2023, och även om det i stort sett redan vid årsskiftet 2022/2023 såg färdig ut på utsidan så återstod flera moment innan allt skulle vara klart inför slutbesiktningen. Mycket utav arbetet kommer framöver ske på insidan med olika installationer, prestandaprover och provdrifter. Därefter ska det asfalteras och snyggas till runtomkring platsen innan det är dags för slutbesiktning.

 

Fjärrvärme är en mer miljövänlig uppvärmningsmetod och genom att använda bioolja till uppvärmning så minskar vi användningen av fossila bränslen och därmed miljöpåverkan.