Vi är ett hållbart bolag med stort förtroende hos våra kunder och utgör en naturlig del av din vardag. Vår uppgift är att transportera el till dig och alla andra anslutna kunder men också att mäta hur mycket el du har använt. 

Bromölla Energi och Vatten ansvarar för att du ska få ett gott, naturligt och hälsosamt dricksvatten till din vattenkran men renar också ditt avloppsvatten så att det kan återföras till naturen utan att skada människors hälsa eller miljön. I Bromölla kommun kommer allt dricksvatten från naturligt grundvatten - det är alltså det bästa vatten man kan få! 

2015 vann vårt kranvatten en landsomspännande tävling där en smaksäker jury utsåg Bromöllas kranvatten till det godaste i Sverige. Det är vi förstås mycket stolta över! 

Inom Bromölla Energi och Vatten finns dessutom Bromölla Fjärrvärme som levererar miljövänlig fjärrvärme till en stor del av kommunens inrättningar och företag utöver ca 1500 hushåll i Bromölla. Fjärrvärmen har en positiv miljöpåverkan som i huvudsak består av biobränsle och spillvärme som uppstår i tillverkningsprocessen på Stora Ensos fabrik i Nymölla.