I Sverige har vi gott om tillgång till vatten som är rent och hälsosamt att dricka och vi kan bara föreställa oss hur fruktansvärt det vore om vattnet skulle ta slut - Det är nämligen inte någon självklarhet med rent vatten. 

Utmaning 1 - Övergödning

Utmaning 1 - Övergödning

Algblomning, syrebrist och bottendöd är ett stort problem i både sjöar och hav. Vi människor påverkar vattnet genom utsläpp som oftast kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och industrier. Till slut hamnar utsläppen i havet eller sjöarna. Vi kan se till att minska algblomningen genom att ha ordentliga system för enskilda avlopp och inte tömma exempelvis toan på båten i vattnet.

Utmaning 2 - Dålig vattenstatus

Utmaning 2 - Dålig vattenstatus

Ungefär hälften av alla sjöar och vattendrag i Sverige klarar inte kraven för god vattenstatus.

Utmaning 3 - Klimatförändringar

Utmaning 3 - Klimatförändringar

Klimatförändringarna utgör ett hot eftersom de för med sig intensivare nederbörd som regn och snö, ökad risk för översvämningar och föroreningar av vattentäkter där vi hämtar vårt dricksvatten. I sydöstra Sverige och på Gotland hotar dessutom vattenbrist.

Utmaning 4 - Svårnedbrytbara ämnen

Utmaning 4 - Svårnedbrytbara ämnen

Det finns många farliga ämnen som påverkar vattnet och miljön om det hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Det ställs höga krav på vatten- och reningsverk men också på dig som individ. Spola aldrig ner kemikalier, mediciner eller skräp i toaletten eller avloppen. Undvik också att tvätta bilen på din garageuppfart.

Utmaning 5 - Skydd av vattnet

Utmaning 5 - Skydd av vattnet

Många av landets dricksvattentäkter har fortfarande ett otillräckligt skydd och grundvattnet på riskerar att förorenas eller överexploateras på många ställen runt om i Sverige.

Utmaning 6 - Arter som är beroende av sötvattnet

Utmaning 6 - Arter som är beroende av sötvattnet