Vår styrelse

Ordförande

Åke Hammarstedt
Ordförande
ake.hammarstedt@gmail.com

Vice ordförande

Bo-Eje Jönsson
Vice ordförande
bo-eje@hotmail.com

Ledamot

Thomas Kronqvist
Ledamot
thomas.60@telia.com

Ersättare

Mats Adamsson
Ersättare
mats.adamsson@politik.bromolla.se

Ersättare

Britt-Marie Jakobsson
Ersättare
brittmarie.jakobsson@gmail.com

Ersättare

Marta Johansson
Ersättare
missmarta1@live.com

Revisorer och ombud

Joachim Bengtsson
joachim_bengtsson1@hotmail.com

Revisorsersättare

Ulf Hansson
Revisorsersättare
uffe61@telia.com

Ombud

Patrik Karlsson
Ombud
patrik.karlsson@politik.bromolla.se