Vår styrelse

Ordförande

Åke Hammarstedt
Ordförande
ake.hammarstedt@gmail.com

Vice Ordförande

Bo-Eje Jönsson
Vice Ordförande
bo-eje@hotmail.com

Ledamot

Domokos Denes
Ledamot
denes_design@msn.com

Ledamot

Thomas Kronqvist
Ledamot
thomas.60@telia.com

Ledamot

Emil Vinberg
Ledamot
emil.vinberg@politik.bromolla.se

Ersättare

Mats Adamsson
Ersättare
mats.adamsson@politik.bromolla.se

Ersättare

Britt-Marie Jakobsson
Ersättare
brittmarie.jakobsson@gmail.com

Ersättare

Johan Johansson
Ersättare

Revisorer

Joachim Bengtsson
joachim_bengtsson1@hotmail.com

Revisorsersättare

Ulf Hansson
Revisorsersättare
uffe61@telia.com