Tänker du miljösmart?

Tänker du miljösmart?

Tillsammans kan vi minska klimatpåverkan och komma åt energitjuvarna. Det viktigaste när det kommer till att minska ditt eget klimatavtryck är att minska på elanvändningen. Den kilowattimme som aldrig används är ju förstås den allra grönaste! Hållbarhet och miljö är superviktigt för oss - och vi tipsar gärna om hur du kan spara energi!

Anmäl dig till vår SMS-tjänst för driftinformation här

Trots att vi leverar el, fjärrvärme och VA ytterst driftsäkert kan driftstörning ske till följd av planerat underhåll eller för att något går sönder. Om du vill ta del av information så snabbt som möjligt kan du anmäla dig till vår SMS-tjänst nedan. Om du har ett mobiltelefonnummer som inte är kopplat till din adress, har fastigheter utöver där du är skriven eller av andra anledningar vill ha SMS-aviseringar avseende någon adress kan du ändå ta del av tjänsten genom att anmäla dig nedan.