Vi är ditt lokala elnätsbolag

Vi arbetar varje dag för att ge dig den kraft och energi du behöver. Det kan kännas tryggt att veta att så gott som alla våra kablar ligger under jord och att strömavbrott är väldigt sällsynta hos oss. Vi är mycket stolta över vårt driftsäkra nät! 

Vi samarbetar med Olofströms Kraft AB, något som innebär att vi har bemanning dygnet runt om något oväntat skulle inträffa.

En del av den svenska elmarknaden

Den svenska elmarknaden gör det möjligt för dig att fritt fram välja vilket företag du vill som leverantör av din el. Däremot kan du inte välja bort oss som distributör av elen om du bor i Bromölla Kommun - då är du knuten till oss tack vare din geografiska plats. Vi är en del av Bromöllabolagen vilket innebär att vi ägs av alla Bromöllabor och vi hoppas att du ska känna dig trygg med att vi levererar det vi lovar - el och energi till dig varje dag.

Priset på elmarknaden påverkas av många faktorer - allt från årstidernas skiftningar med ljumna vindar eller krispi luft, till råvarupriser och valutakurser. Alla elhandelsbolag köper sin el på elbörsen, som kallas Nord-Pool, och priset styrs av tillgång och efterfrågan, konjunktur och driftstörningar.