VA-taxa 2020

I Bromölla är verksamheten kring vatten och avlopp helt avgiftsfinansierad. Det betyder att den inte finansieras av skattemedel och att den inte är vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift (VA-taxa) används till att producera vårt goda dricksvatten men också till att underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten och ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

VA-taxan består av två olika delar:

Anläggningsavgiften 

 

Brukningsavgiften

En engångsavgift som betalas när du ansluter en fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet.   En avgift som faktureras löpande och som är uppdelad i två delar - en fast årsavgift och en rörlig kostnad som vi räknar ut beroende på hur mycket vatten du använder.  

 

Fast avgift (normal villa)

 

Rörlig avgift

5632:-/år   24:-/m3

 

 

Vill du läsa hela VA-taxan hittar du den här: VA-Taxa 2020 (Rev 20180305).pdf