Avloppssystemet - viktigt för hälsa och miljö

Avloppssystemet - viktigt för hälsa och miljö

Det är jätteviktigt att vårt avlopp leds bort och renas på ett miljövänligt sätt för att vårt samhälle ska fungera och vi ska hålla oss friska. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som är påverkat av samhället på något vis. Läs mer om det här.

Reningsverk

Reningsverk

I Bromölla renas vattnet i reningsvattnet i tre steg: mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Innan vattnet lämnar reningsverket tas prover som skickas till laboratorium för att analyseras och godkännas innan det leds ut till Hanöbukten. Läs mer om hur vattnet renas här.

Spillvatten

Spillvatten

Vattnet som kommer från ditt hem när du har badat, diskat, tvättat, duschat eller spolat i toaletten kallas spillvatten. Vattnet kommer via ett särskilt ledningssystem till kommunens reningsverk om din fastighet är anslutet till kommunalt VA. Läs mer om spillvatten här.