När du, som vår elnätskund, köpt solcellsanläggning skickar din elinstallatör en föranmälan till oss om installationen. Vi börjar då förbereda för anslutning till elnätet. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan till oss som vi behandlar. I normalfallet tar det mellan 7-10 dagar från inkommen färdiganmälan tills att produktionsanläggningen ansluts till vårt elnät.

Den överskottsel som levereras ut på vårt elnät från produktionsanläggningen betalar vi 10 öre (+ moms) till dig som kund för, som en nätnyttoersättning.