Valjedeponin - otjänligt vatten i privata brunnar

Valjedeponin - otjänligt vatten i privata brunnar

Publicerad: 18 juni 2020, kl. 10:49
Idag skriver Kristianstadsbladet om hur grundvattnet i Valjedeponin klassas som otjänligt till följd av för höga halter miljöfarliga ämnen. Boende vid den nedlagda avfallsdeponin i Valje ansluts nu provisoriskt till kommunens dricksvatten, sedan prover av grundvattnet vid deponin visat halter som överskrider svenska gränsvärden för miljöfarliga ämnen.
 
Proven har tagits under deponiområdet och i enskilda dricksvattenbrunnar på näraliggande fastigheter. Två provresultatomgångar är analyserade och visar överskridna värden för bensen, ftalater och nickel.
 
Vi vill poängtera att detta endast gäller privata brunnar och att det kommunala vattnet inte berörs. Det finns många fördelar med att ansluta sig till kommunala VA-nätet där det systematiskt görs riskanalyser och tas kontinuerliga vattenprover – därav den utbyggnad av VA-nätet som pågår över hela landet.
 
Vårt viktigaste fokus är att förebygga problem med dricksvattenförsörjningen så att vi kan fortsätta leverera tryggt och säkert dricksvatten som dessutom smakar gott.
 
Om du har frågor eller funderingar kring grundvattnet i Valjedeponin är du välkommen att ta kontakt med Johan Röjestål, teknisk chef på 0456 – 822 019 eller Helena Nerbring Lisell, chef myndighetskontoret på 0456 – 822 073. Du kan läsa mer på kommunens hemsida. 
Sidan senast uppdaterad: den 18 juni 2020
Kommentera Skriv ut