Fäladen - Nära skola och barnomsorg

Fäladen - Nära skola och barnomsorg

På Fäladen har du barnomsorg och skola alldeles precis över vägen och gott om grönytor för all sorts lek. Du kommer snabbt ut i naturen och tar dig till ängar och skogspartier på några minuter.

Fäladen är ett område med stor personlighet och gemenskap. Här bor du med hela familjen med förskola, mellanstadieskola och högstadieskola alldels precis över vägen. I området finns en aktiv hyresgästförening med barngrupper och återkommande aktiviteter men också en trädgårdförening som tillsammans ansvarar för en odlingslott. Du har stora möjligheter att snabbt komma ut i naturen eftersom du når Branthallas natursköna gång- och cyeklvägar, ängar och skogspartier på bara några minuter. I området finns också grönytor för all sorts lek och bollsport men även lekplatser.