Vår ambition - trivsel, trygghet, ordning och reda

Vi vill skapa trivsel, trygghet, ordning och reda runt om i våra bostadsområden. Ett led i strävan mot ett trivsammare boende för dig som hyresgäst hos oss är samarbetet med AimoPark som inleddes under hösten 2021.

AimoPark kommer att administrera parkeringarna i hela vårt bestånd. Samma regler och förhållningssätt kommer gälla i respektive bostadsområde. Läs mer under områdesflikarna nedan.

Samarbetet innebär att du som hyresgäst kan hyra en parkeringsplats via AimoPark. De kommer också sköta bevakningen på våra parkeringsplatser och se till att gällande parkeringsregler efterföljs. Det är till AimoPark du vänder dig när du har specifika frågor om din parkeringsplats, avgifter och regler i just ditt område.

Vår ambition är att åtgärden kommer innebära en ökad säkerhet för våra hyresgäster men också tillse att arbets- och blåljusfordon lättare får tillträde när behov finns.

Om bilen är det lämpligaste transportmedlet för dig vill vi genom samarbetet även säkerställa bättre platsutnyttjande för dig så att du och de som besöker dig lättare kan hitta en ledig parkeringsplats.

För mer information kontakta Aimo Parks kundservice på telefon 0771-96 90 08 alternativt via e-post kundservice@aimopark.se