AimoPark sköter uthyrningen, faktureringen och bevakningen gällande parkeringarna på Storgatan 40-42  och Bruksgatan 1 från och med den 1 november 2021.  

För hyresgäster

Månadskostnaden för en plats är 55 kr. 

För att boka en parkeringsplats, vänligen vänd dig till AimoPark per mejl till kundservice@aimopark.se eller ring på telefonnummer 0771 – 96 90 06. 

Betalning sker månads-/kvartals-/årsvis till Aimopark. Du kan betala med faktura, e-faktura eller autogiro. 

Om du som hyresgäst hos oss inte vill teckna dig för en parkeringsplats men ändå önskar nyttja våra parkeringsplatser betalar du enligt samma taxa som gäller för besökare. 

För besökare

Vi får ofta frågan om jag som besökare i BromöllaHems olika områden inklusive Coop-parkeringen måste göra någonting aktivt för att tillgodoräkna mig gratistimmen som nu är ändrad till 2 timmar. Vi förtydligar vad som gäller enligt följande:

För besökare gäller kostnadsfri parkering i 2 timmar i alla våra områden mot uppvisande av p-skiva alternativt registrering i AimoParks parkeringsapp. Det gäller även på Coop-parkeringen. Om du ska parkera längre än den tid som är gratis registrerar du din parkering via SMS, appen MobilPark eller med hjälp av AimoParks kundservice. Kostnaden är 5 kr/timme eller 60 kr/dygn.

För mer information kontakta Aimo Parks kundservice på telefon 0771-96 90 08 alternativt via e-post kundservice@aimopark.se

Kontrollavgifter vid felparkering

Kontrollavgifter för felparkering 400 kr och felparkering på tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser 600 kr.