BromöllaHems uthyrningspolicy

BromöllaHems uthyrningspolicy följer hyreslagen och är vägledande för en lika behandling och väl fungerande uthyrning. Alla har möjlighet att söka bostad i Bromöllahem. För att bli aktuell för en bostad hos Bromöllahem måste du bli godkänd enligt denna uthyrningspolicy som beslutats av vår styrelse 2024-01-11.

Bostadskö

När du registrerat dig i vår bostadskö har du möjlighet att söka lägenheter som är lediga via Boplats Syd. Registreringen är personlig och intjänade ködagar kan inte överlåtas. Kötid räknas från när registrering har skett och betalning mottagits hos Boplats Syd. Du erbjuds lägenhet utifrån din kötid.

Bromöllahems bostadskö bygger på registrering och bokning via Mina sidor på vår hemsida.

 • Från den dag du fyllt 17 år är det möjligt att registrera sig i Boplats Syds kösystem.
 • Personnummer eller födelsedata krävs för att kunna registrera sig och för att teckna hyreskontrakt.

Kötid nollställs när nytt hyreskontrakt tecknas i Bromöllahems fastighetsbestånd.

Uthyrningsprinciper

Vi kontrollerar att sökanden uppfyller följande grundkrav

Det är du, som ska bo i den aktuella lägenheten, som tecknar hyreskontraktet. Du ska också vara mantalsskriven på adressen. För att hyra en lägenhet i Bromöllahem måste du registrera dig i vår bostadskö. Bromöllahem tar kreditupplysning på första sökande i kön som erbjuds lägenhet.

Du måste också uppfylla följande grundkrav:

 • Du ska ha fyllt 18 år för att teckna ett hyreskontrakt.
 • Du får inte ha någon hyresskuld eller negativa boendereferenser.

Bromöllahem ska ha möjlighet att kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation.

Hyresgästen får max ha två registrerade betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna och skuld till kronofogden får inte överstiga 5000 kr.

 • Du som sökande måste själv styrka en regelbunden inkomst i form av anställning, pension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital eller studiemedel.
 • Du som är egen företagare måste kunna uppvisa F-skattsedel och registreringsbevis samt annat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.

För att säkerställa en sund boendemiljö är det viktigt med ett rimligt antal boenden i förhållande till lägenhetens storlek.

 • I ett rum med kokvrå bor högst två personer.
 • I två rum och kök bor högst fyra personer.
 • I tre rum och kök bor högst fem personer.
 • I fyra rum och kök bor högst sju personer.

 

 1. Vi erbjuder eller tilldelar ledig lägenhet till sökande

När grundkraven är uppfyllda är huvudregel att den kötid som sökande varit registrerad hos Bromöllahem avgörande för vem som ska erbjudas en lägenhet hos Bromöllahem.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får endast ske i undantagsfall och med Bromöllahems skriftliga medgivande samt under begränsad tid. Ansökan om uthyrning i andra hand ska göras skriftligen till Bromöllahem tillsammans med kopia på andrahandskontraktet. Under andrahandsuthyrningen är det du som hyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran blir betald.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

Hemförsäkring

Bromöllahem uppmanar dig som ska bosätta dig eller som bor hos oss att teckna hemförsäkring.