BromöllaHems uthyrningspolicy

BromöllaHems uthyrningspolicy följer hyreslagen och är vägledande för en lika behandling och väl fungerande uthyrning. Alla har möjlighet att söka bostad i Bromöllahem. För att bli aktuell för en bostad hos Bromöllahem måste du bli godkänd enligt denna uthyrningspolicy som beslutats av vår styrelse.

Bostadskö

När du registrerat dig i vår bostadskö har du möjlighet att söka lägenheter som är lediga på vår hemsida. Registreringen är personlig och intjänade köpoäng kan inte överlåtas. Kötid räknas från registreringstillfället.
Du erbjuds lägenhet utifrån din kötid. Bromöllahems bostadskö bygger på registrering och bokning via Mina sidor på vår hemsida.

>>Från den dag du fyllt 18 år är det möjligt att registrera sig i vårt kösystem.

>>Fullständigt personnummer krävs för att kunna registrera sig och för att teckna hyreskontrakt.

Du måste årligen uppdatera din registrering annars raderas du från bostadskön och förlorar dina köpoäng. Kötid nollställs när nytt hyreskontrakt tecknas, vid avflyttning eller vid omflyttning internt i Bromöllahems fastighetsbestånd.

Uthyrningsprinciper

Vi kontrollerar att sökanden uppfyller följande grundkrav

Det är du, som ska bo i den aktuella lägenheten, som tecknar hyreskontraktet. Du ska också vara mantalsskriven på adressen. För att hyra en lägenhet i Bromöllahem måste du registrera dig i vår bostadskö. Bromöllahem tar kreditupplysning på alla nya sökanden.

Du måste också uppfylla följande grundkrav:

>> Du ska ha fyllt 18 år för att teckna ett hyreskontrakt.

>> Du får inte ha någon hyresskuld eller negativa boendereferenser.

Bromöllahem ska ha möjlighet att kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation. Du som söker bostad hos Bromöllahem ska ha en hushållsekonomi där hushållets totala nettoinkomsten räcker till hyran och övriga skäliga kostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Du får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar.

>> Du som sökande måste själv styrka en regelbunden inkomst i form av anställning, pension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital, studiemedel eller av Bromölla kommun styrkt försörjningsstöd.

>> Du som är egen företagare måste kunna uppvisa F-skattsedel och registreringsbevis samt annat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.

För att säkerställa en sund boendemiljö är det viktigt med ett rimligt antal boenden i förhållande till lägenhetens storlek.

 

Lägenhetsstorlek

 

Max antal personer

1 rum och
kokvrå/kök

 

2 personer

 

 

 

2 rum och kök

 

4 personer

 

 

 

3 rum och kök

 

5 personer

 

 

 

4 rum och kök

 

7 personer

 

 

 

Vi kontrollerar om det föreligger särskilda hänsyn eller förturer inför anvisning av lägenhet

Särskilda hänsyn eller förtur i bostadskön kan medges utifrån vissa förutsättningar.

2.1 Särskilda hänsyn

Om hyresgästen hos Bromöllahem fått påtagligt försämrade ekonomiska förutsättningar efter hyresförhållandets ingående och därför önskar annan billigare lägenhet, bör beaktas. Med detta avses inte relationsseparation.

2.2 Förtur

Inflyttning till Bromölla kommun på grund av arbete eller etablering av eget företag och där pendlingstiden från nuvarande boendeort överstiger 45 min, kan ge förtur.

Behov att flytta hyresgäster på grund av ombyggnationer eller reparationer i Bromöllahems bestånd, kan ge förtur.

Personer för vilka Bromölla kommun har ett ansvar att bostadsplacera. 

Vi erbjuder eller tilldelar ledig lägenhet till sökande

När grundkraven är uppfyllda samt särskilda hänsyn och eventuella förturer är beaktade är huvudregel att den kötid som sökande varit registrerad hos Bromöllahem avgörande för vem som ska erbjudas en lägenhet hos Bromöllahem.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får endast ske i undantagsfall och med Bromöllahems skriftliga medgivande samt under begränsad tid. Ansökan om uthyrning i andra hand ska göras skriftligen till Bromöllahem tillsammans med kopia på andrahandskontraktet. Under andrahandsuthyrningen är det du som hyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran blir betald.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

Hemförsäkring

Bromöllahem uppmanar dig som ska bosätta dig eller som bor hos oss att teckna hemförsäkring.