Det kan hända att det kommer skyfall i form av regn som är så kraftiga att ledningssystemet inte klarar att transportera bort vattnet. Då kan gator och torg snabbt fyllas på med vatten. 

I framtiden förväntas problemen med översvämningar öka i takt med att havsvattennivåerna stiger, vi får större regnmängder och därmed ökade flöden i våra vattendrag. 

Om du skulle drabbas av översvämning i ditt hem är det viktigt att du agerar så fort det bara går. 

Begränsa

Begränsa

Begränsa om möjligt skadans omfattning så fort du kan. Du som är fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda din egendom. Tänk på att räddningstjänsten måste prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet först, så det är inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas. De ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar och kommunen arbetar förebyggande.

Anmäl översvämningen

Anmäl översvämningen

Anmäl översvämningen till ditt eget försäkringsbolag och kontakta oss på Bromölla Energi och Vatten. Försök även att konstatera hur vattnet tagit sig in i fastigheten.

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig?

Du kontaktar larmcentralen på 044-200 400 eller SBVT på 010-211 97 00. Det är också viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. För dig som inte är hemma är det viktigt att åka hem eller be någon undersöka om din källare är översvämmad.