WOW! Långsiktig, trygg och säker vattenförsörjning till Nymölla, Edenryd, Valje och Sölvesborg

WOW! Långsiktig, trygg och säker vattenförsörjning till Nymölla, Edenryd, Valje och Sölvesborg

Publicerad: 6 november 2019, kl. 10:39

Nu har havs- och vattenmyndigheten beviljat stöd för dricksvattenförsörjningen i Bromöllas tätorter Nymölla, Edenryd och Valje men också för att koppla samman ledningsnätet med vår granne Sölvesborg.

Vatten är som ni vet en livsviktig resurs som utgör hjärtat i de naturliga ekosystemen - det ingår i ett kretslopp som innebär att vilken kvalitet framtidens vatten kommer ha styrs av hur vi agerar här och nu. Vi är förstås glada att Länstyrelsen prioriterar samarbetet mellan kommunerna och ser att det kommer leda till både långsiktig, trygg och säker vattentillgång för många av våra abonnenter. Läs mer på SBVT.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 november 2019
Kommentera image/svg+xml Skriv ut