Nya taxor för elnät & fjärrvärme

Nya taxor för elnät & fjärrvärme

Publicerad: 7 oktober 2022, kl. 10:31

Den 1 november kommer Bromölla Energi & Vatten att reglera sina taxor för elnät och fjärrvärme. 

Elnät

Den rörliga elnätsavgiften för Bromölla Energi & Vattens säkringskunder höjs med 2,50 öre till 20,00 öre per kWh. Den fasta avgiften lämnas orörd. Detta innebär till exempel att kostnaden för en villakund med en årsförbrukning på 12.000 kWh ökar med 375kr per år eller 31,25 kr per månad. 

Höjningen av elnätstaxan är en direkt konsekvens av den taxeändring som överliggande nätägare E.ON genomfört den 1 juli 2022 och som medfört utökad kostnad för Bromölla Energi & Vatten.

Fjärrvärme 

Avgiften för fjärrvärme höjs till 108,125 öre per kWh för samtliga kundkategorier.

Höjningen av fjärrvärmetaxan är en direkt konsekvens av ökade värmekostnader för bolaget. Detta är i sin tur en konsekvens av den rådande energisituationen i Europa.

I ovanstående belopp är moms inkluderat

Sidan senast uppdaterad: den 13 oktober 2022
Kommentera Skriv ut