Samrådsunderlag för tillståndsansökan för vattentäkten i Nymölla

Samrådsunderlag för tillståndsansökan för vattentäkten i Nymölla

Publicerad: 12 april 2021, kl. 15:46

Samrådsunderlag

Tillståndsansökan för vattentäkten i Nymölla

Bromölla Energi och Vatten AB fortsätter sitt arbete med att trygga kommunens långsiktiga vattenförsörjning. Vattentäkten i Nymölla består idag av två brunnar, båda brunnarna ligger i anslutning till vattenverket i samhällets västra del. 2020 fick vi tillstånd för vattenuttag vid vattentäkten.

Bromölla Energi och Vatten AB söker tillstånd för vattenuttag ur två brunnar, en av de befintliga men också ur en ny brunn som planeras att borras inom
samma fastighet. Vattenuttaget kommer fördelas fritt mellan de två brunnarna för att säkra driften. Den totala uttagsmängden
kommer att vara densamma som enligt det tillstånd som redan gäller och det kommer inte påverka omgivningen ytterligare.

Det nya tillståndet som vi avser söka är därmed i det
närmaste samma som befintligt tillstånd men med lite
annorlunda utformning av villkor och i tillståndet ingående brunnar. För planerade förändringar avser nu Bromölla Energi och Vatten AB att söka tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken. Ett samrådsunderlag har skickats ut till fastighetsägarna inom bedömt påverkansområde.

Synpunkter behöver komma in
före den 10 maj 2021.

Här kan du ladda ner underlaget  från samrådet med fastighetsägarna:

Sidan senast uppdaterad: den 13 april 2021
Kommentera Skriv ut