Ny taxa för fjärrvärme

Ny taxa för fjärrvärme

Publicerad: 16 december 2022, kl. 13:44

Den 1 Januari 2023 kommer Bromölla Energi & Vatten att reglera sin taxa för fjärrvärme. 

Fjärrvärme 

Avgiften för fjärrvärme höjs till 116,00 öre per kWh för samtliga kundkategorier. 

Höjningen av fjärrvärmetaxan är en direkt konsekvens av ökade värmekostnader för bolaget. Detta är i sin tur en konsekvens av den rådande energisituationen i Europa.

I ovanstående belopp är moms inkluderat

Sidan senast uppdaterad: den 16 december 2022
Kommentera Skriv ut