Möjlighet till fjärrvärmeanslutning

Möjlighet till fjärrvärmeanslutning

Publicerad: 17 januari 2023, kl. 14:15

Just nu undersöker Bromölla Energi & Vatten möjligheten till utbyggnad av fjärrvärmenätet i utpekade delar av Bromölla kommun. Vi kommer att skicka ut en intresseanmälan till berörda inom området för eventuellt ansluta sin fastighet mot det kommunala fjärrvärmenätet.

Det finns många fördelar med fjärrvärme – det är enkelt, driftsäkert och klimatsmart!  Dessutom riskerar du inte att varmvattnet tar slut när hela familjen ska duscha på samma gång. Allt du behöver är en värmeväxlare som knyts ihop med vårt ledningsnät.

Har du fått ett utskick ifrån oss och är intresserad av att ansluta dig?
Kontakta oss via vår e-post info@bevab.se så gör vi en bedömning av möjligheten för din fastighet.

Du hittar mer information om fjärrvärme på vår hemsida www.bevab.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2023
Kommentera Skriv ut