Sex miljarder kronor i elpriskompensation

Sex miljarder kronor i elpriskompensation

Publicerad: 14 januari 2022, kl. 8:58

Den 12 januari gick regeringen ut med ett pressmeddelande där man meddelande att man planerar att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Förslaget beräknas beröra över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige.

Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså max totalt 6000 kronor.

Regeringen har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. Medlen ska betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det och regeringens förslag är att elnätsföretagen ska administrera ersättningen.

Den exakta utformningen av elpriskompensationen är inte klart ännu utan det kommer att tas fram i dialog mellan myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen. Så exakt vem som har rätt till vilken kompensation, samt när man förväntas få den kan vi inte svara på idag.

Sidan senast uppdaterad: den 14 januari 2022
Kommentera Skriv ut