Byte av befintliga elmätare

Byte av befintliga elmätare

Publicerad: 25 januari 2023, kl. 11:35

Under våren 2023 kommer en underentreprenör till Bromölla Energi & Vatten påbörja arbetet med att byta ut befintliga elmätare hos våra kunder. Hydrostandard Mätteknik Nordic genomför själva installationen och tillhandahåller en kundtjänst under arbetet med mätarbytet. 

Hur går bytet till?

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Du behöver inte vara hemma när montören kommer. När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst bokar en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Under själva mätarbytet kommer det bli ett kortare strömavbrott. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum (ex. en lägenhet)

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Är mätaren placerad inne i din lägenhet behöver montören komma in och göra bytet. Du blir kontaktad om vilken tid som gäller just dig. Sitter mätaren placerade centralt i fastigheten behöver inte montören ha tillgång till din lägenhet. 

Mätare hos företag

Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Viktigt att veta

  • Du behöver inte göra något just nu – Mer information från Hydrostandard Mätteknik Nordic skickas när det är dags för din mätare att bytas.
  • Underlätta för montören – När det är dags för ditt mätarbyte, se till att det är lätt för montören att komma fram till elskåpet och att anläggningen är elsäker.
  • Personal ska kunna legitimera sig– Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott– När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
  • När mätarbytet är klart– När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion. Där kommer det att stå datum, vem som utfört mätarbytet och vad den gamla respektive nya mätaren stod på vid bytet.

Varför byter vi elmätare?

Den 1 november 2018 införde Sveriges regering och energimyndigheten nya funktionskrav på elmätare, som gäller från och med den 1 januari 2025. Dessa krav innebär bland annat att alla elmätare ska kunna säkerställa korrekta insamlingsvärden samt vara fjärravlästa. År 2040 kommer vi att använda ungefär 30% mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor, utan smartare sätt att använda elen på. Tillsammans kommer vi att kunna skapa ett smartare, mer hållbart samhälle med hjälp av den här tekniken.

Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta vår kundservice.

Sidan senast uppdaterad: den 9 mars 2023
Kommentera Skriv ut