Välkommen på trygghetsvandring

Välkommen på trygghetsvandring

Publicerad: 16 oktober 2023, kl. 9:12

Välkommen på trygghetsvandring!

Bromölla kommun genomför en trygghetsvandring i centrala Bromölla. En del av vandringen berör våra bostadsområden.

Tisdagen den 17 oktober klockan 15.00 till 18.00 är alla välkomna att vandra med oss. Vi samlas på Ifötorget, vid Scanisaurus

Efter vandringen återsamlas vi på Ifötorget för sammanfattning av upplevelser och förslag till förbättringar.

Syftet med vandringen är att identifiera och arbeta bort platser i den fysiska miljön som upplevs som otrygga eller bedöms som osäkra. Det kan handla om belysning, nedskräpning, skadegörelse eller känslan av otrygghet. Det blir ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter, en chans att sprida information, diskutera konstruktiva idéer och ge förslag till förbättringar.

Alla som bor, verkar och/eller vistas i Bromölla är välkomna att delta. Vandringen är en chans att träffa representanter från Trygghetsrådet, Polisen, Räddningstjänsten, föreningslivet, näringslivet samt tjänstepersoner från olika kommunala verksamhetsområden och bolag för att prata trygghet och vandra tillsammans.

Observera att detta är en annan typ av trygghetsvandring än den som Länsförsäkringar regelbundet genomför i Bromölla kommun.

Vi vill gärna att allmänheten deltar, välkomna! Ingen anmälan behövs.

Kontakt: Sanja Vojnikovic Säkerhetskyddchef/bereds

Tel: 0456-82 26 56

E-post: sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 26 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt