Eventuell försäljning av fastigheter

Eventuell försäljning av fastigheter

Publicerad: 9 maj 2023, kl. 13:00

Vi arbetar ständigt för att erbjuda ett fastighetsbestånd som består av trygga och trivsamma fastigheter med en boendemiljö som håller en god kvalitet. När vi ser över vårt fastighetsbestånd så ser vi att våra äldre fastigheter inte håller den nivå vi önskar och är i stort behov av reinvesteringar. Eftersom våra reinvesteringar behöver finansieras genom eget kapital och inte lånefinansieras har vår styrelse tagit beslut om att sälja fastigheter ur vårt fastighetsbestånd. Detta för att vi på ett bättre sätt ska kunna hantera behoven av det fastighetsunderhåll och den upprustning som krävs de äldre delarna av fastighetsbeståndet.

De fastigheter som är aktuella för en eventuell försäljning är:

Fastighet:      Violen 1
Adress:          Tians väg 10 och Ågatan 29 i Bromölla

 

Fastighet:      Vitsippan 5
Adress:          Tians väg 11 i Bromölla

 

Fastighet:      Näsum 12 139 och 12 74
Adress:          Linnavångsvägen 12 och 16 i Näsum

 

Fastighet:      Gualöv 61 38
Adress:          Stiftelsevägen 4 A-C i Gualöv

 

Fastighet:      Gonarp 3 57
Adress:          Linnavångsvägen 39 Villa i Näsum
                    

 

Fastighet:      Näsum 12 230
Adress:          Gamla brandstationen i Näsum

 

Det slutliga beslutet gällande en eventuell försäljning kommer att tas på kommunfullmäktige. Därefter kommer våra hyresgäster att få mer information från oss vad som gäller för respektive fastighet. Vi kommer göra allt vi kan för att våra hyresgäster ska bli så lite berörda av detta som möjligt.

Sidan senast uppdaterad: den 16 oktober 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt