Våra miljövärdar

Arbetsledare

Artrim Avdyli
Arbetsledare
0456-622410
artrim.avdyli@bromollahem.se

Miljövärd

Pollapat Chuaychana
Miljövärd
0456-622418
pollapat.chuaychana@bromollahem.se

Miljövärd

Michael Ekstrand
Miljövärd
0456-622408
michael.ekstrand@bromollahem.se

Miljövärd

Moussa Al Borom
Miljövärd
0456-622414
moussa.alborom@bromollahem.se

Miljövärd

Abdalrahman Ghazal
Miljövärd
0456-622409

Vad gör en miljövärd?

Vad gör en miljövärd?

Miljövärdarna hos oss på BromöllaHem ansvarar för skötsel och underhåll av utemiljöerna i våra bostadsområden. De tar hand om grönytor, växter och buskar, träd och blommor men också lekplatser och miljöhus. Under vinterhalvåret står miljövärdarna för snöröjning och halkbekämpning. De kan också ge dig råd i frågor som rör källsortering.