Våra miljövärdar

Miljövärd

Pollapat Chuaychana
Miljövärd

Miljövärd

Julia Myhrborg
Miljövärd

Miljövärd

Robin Bjerstedt
Miljövärd

Miljövärd

Suwai Todtamee
Miljövärd

Miljövärd

Hathai Suksawai
Miljövärd

Vad gör en miljövärd?

Vad gör en miljövärd?

Miljövärdarna hos oss på BromöllaHem ansvarar för skötsel och underhåll av utemiljöerna i våra bostadsområden. De tar hand om grönytor, växter och buskar, träd och blommor men också lekplatser och miljöhus. Under vinterhalvåret står miljövärdarna för snöröjning och halkbekämpning. De kan också ge dig råd i frågor som rör källsortering.