Våra miljövärdar

Miljövärd

Pollapat Chuaychana
Miljövärd
pollapat.chuaychana@bromollahem.se

Miljövärd

Julia Myhrborg
Miljövärd
julia.myhrborg@bromollahem.se

Miljövärd

Robin Bjerstedt
Miljövärd
robin.bjerstedt@bromollahem.se

Miljövärd

Suwai Todtamee
Miljövärd
suwai.nielsen@bromollahem.se

Miljövärd

Hathai Suksawai
Miljövärd

Lärling

Jonathan Erlandsson
Lärling

Vad gör en miljövärd?

Vad gör en miljövärd?

Miljövärdarna hos oss på BromöllaHem ansvarar för skötsel och underhåll av utemiljöerna i våra bostadsområden. De tar hand om grönytor, växter och buskar, träd och blommor men också lekplatser och miljöhus. Under vinterhalvåret står miljövärdarna för snöröjning och halkbekämpning. De kan också ge dig råd i frågor som rör källsortering.