Miljövärdarna hos oss på BromöllaHem ansvarar för skötsel och underhåll av utemiljöerna i våra bostadsområden. De tar hand om grönytor, växter och buskar, träd och blommor men också lekplatser och miljöhus. 

Miljövärdar

Julia Myhrborg
julia.myhrborg@bromollahem.se
Föräldraledig

Hathai Suksawai