Varför sorterar vi vårt avfall?

I Sverige har vi alla ett ansvar att sortera och återvinna hushållsavfall och förpackningar. Vårt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera kan vi spara massor av resurser och skydda både människor och miljö.

Genom att sortera vårt avfall kan vi alltså se till att de bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Avfallssortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Det är faktiskt också olagligt att inte sortera sina sopor.

Hur ska vi sortera vårt avfall?

Vi som bor i flerfamiljehus och lägenheter ska kasta vårt avfall i de miljöhus som finns på området. Hos oss på BromöllaHem finns två kärl i miljöhusen - ett för matavfall och ett för restavfall. Sortera avfallet redan i köket så underlättar du sophanteringen.

• Matavfallet ska slängas i den bruna papperspåsen.

• I restavfall hamnar sådant som inte kan sorteras upp på återvinnningsstationen.

• Färgat- och ofärgat glas, pappersförpackningar, tidningar, plastförpackningar och metallförpackningar måste du alltså lämna på närmaste återvinningsstation.

Nu har det nya sophanteringssystemet införts på flera adresser i Bromölla kommun och det blir lätt att sortera rätt – även för dig som bor i flerfamiljshus. 

För dig som bor i flerfamiljehus

För dig som bor i flerfamiljehus

För dig som bor på i flerfamiljehus innebär det nya sophanteringssystemet vissa förändringar. Du ska sortera ditt avfall precis som tidigare och det är oerhört viktigt att du separerar matavfall från restavfall och slänger avfallet i olika kärl i ditt miljöhus. Den gröna plastpåsen som tidigare användes till matavfall har bytts ut till en biologiskt nedbrytbar papperspåse. Du måste själv sortera alla förpackningar av papper, plast, metall, färgat- och ofärgat glas och lämna dem på återvinningsstationen. Grovsopor och farligt avfall måste du lämna på Åsens återvinningscentral. Det allra bästa är om du sorterar ditt avfall redan i köket och ser till att ha olika kärl eller kassar för varje förpackning. Då kan du enkelt ta det korrekt sorterade avfallet med dig.

För dig som bor i marklägenhet

För dig som bor i marklägenhet

För dig som bor i marklägenhet eller lägenhet med trädgårdstomt innebär det nya sophanteringssystemet att du får fyrfackskärl precis som villaägarna i kommunen. Du ska sortera ditt avfall och det är oerhört viktigt att du separerar matavfall från restavfall och slänger avfallet i de kärl som är avsedda för respektive avfallstyp. Den gröna plastpåsen som tidigare användes till matavfall har bytts ut till en biologiskt nedbrytbar papperspåse som du måste använda. Du måste även sortera alla förpackningar av papper, plast, metall, färgat- och ofärgat glas och lägga i respektive kärl. Grovsopor, trädgårdsavfall och farligt avfall måste du lämna på Åsens återvinningscentral.