Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för miljön och hoppas förstås att du också gör det. Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Om du sorterar dina sopor väl - kan du se till att farliga ämnen tas om hand så att inte djur och miljö påverkas negativt. Om vi hjälps åt att sortera olika material kan det återvinnas och bli nya saker. Vi sparar på energi och naturtillgångar när materialen används flera gånger.

 

Källsortera dina sopor

Källsortera dina sopor

Det är jätteviktigt att du källsorterar dina sopor. Om du källsorterar tidningar, förpackningar och elektronik tas materialen tillvara. Återvinning sparar energi och råvaror - och du tar hand om miljön.

Trädgårdscontainrar

Trädgårdscontainrar

På en del av våra områden placerar vi ut trädgårdscontainrar. Där kan du slänga grenar och annat avfall ifrån din lägenhetsträdgård. Containrarna finns utplacerade på våra olika områden under vissa tider - övriga tider hänvisas ni till Åsens återvinningscentral. Aktuella adresser för trädgårdscontainrar är Axeltorpsvägen 10, Axeltorpsvägen 12, Gamla Landsvägen 1, Fäladsvägen 6-8, Orrstigen och Sissastigen.