Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för miljön och hoppas förstås att du också gör det. Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Om du sorterar dina sopor väl - kan du se till att farliga ämnen tas om hand så att inte djur och miljö påverkas negativt. Om vi hjälps åt att sortera olika material kan det återvinnas och bli nya saker. Vi sparar på energi och naturtillgångar när materialen används flera gånger.