När du ska flytta är det mycket att tänka på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du ska lämna. Vi hjälper dig att komma ihåg det viktigaste. 

 

Uppsägning av kontrakt

Uppsägning av kontrakt

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt och signera. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägning inkommit till oss. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj, och slutar att gälla den sista i tredje uppsägningsmånaden. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Tänk på att du måste säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Visning av din lägenhet

Visning av din lägenhet

När du ska flytta måste du vara beredd att visa lägenheten för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Ta med dig dina saker

Ta med dig dina saker

När du flyttar måste du ta med dig alla dina saker och tillhörigheter som finns i din bostad men också de som finns förvarat i ditt förråd, garage och på balkongen eller uteplatsen.

Boka tid för besiktning

Boka tid för besiktning

I anslutning till din uppgsägning bokas en för- och slutbesiktning in. Du bör vara med när denna görs. Beställ tid för din besiktning hos BromöllaHem på 0456-622 400.

Inför besiktningen

Inför besiktningen

Före besiktningen ska du tänka på en hel del. All utrustning som hör till lägenheten, så som dörrar, hatthyllor, gardinbeslag och liknande måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste dessa lämnas kvar till nästa hyresgäst. Du måste också se till att inte parkettgolv och golv i våtutrymmen är täckta av heltäckande mattor. Lägenheten ska dessutom vara väl städad - glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Om det finns dekaler eller klisterremsor ska dessa tas bort.

Lämna tillbaka nycklar

Lämna tillbaka nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar - det gäller även nycklar till förråd och tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala kostnaden för att byta lås. Nycklar lämnas till din bovärd i samband med besiktningen. Du får inte överlämna nycklar direkt till den nya hyresgästen.