Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är självklart för oss att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka.Bra dricksvatten är ju dessutom en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska fungera -  till exempel bryggerier, mejerier och slakterier. 

Vi som producerar dricksvattnet och förser Bromöllaborna med dricksvatten via vårt ledningsnät är också ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa. Vi kontrollerar regelbundet vattnet. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att se till att det vatten vi pumpar upp i vattenverket håller högsta möjliga kvalitet.

Det finns mycket du kan göra för att ta hand om vattnet och säkra tillgången till rent, friskt vatten även i framtiden. Det är små, enkla saker i vardagen som gör skillnad för rena hav och sjöar men också friskt dricksvatten. 

Spola rätt

Spola rätt

Spola bara ner det som passerat kroppen - och toalettpapper, förstås! Fasta föremål som t ex tops och skräp orsakar dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar. Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det.

Återvinn och släng!

Återvinn och släng!

Våra miljöstationer och återvinningscentraler tar hand om det avloppsverken, vattenverken och naturen inte kan. Ha allltid en papperskorg inne på toaletten. Allt som inte kan sorteras i återvinningen ska slängas i papperskorgen och inte i toaletten. Du kan göra en stor insats genom att lämna nagellacksflaskor, aceton, hårsprayburkar, olja, färg, batterier, lösningsmedel och annat farligt avfall på miljöstationen.

Välj biltvätten!

Välj biltvätten!

Välj biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen. Du ska aldrig tvätta bilen hemma på gatan, då rinner smutsvattnet rakt ut i närmsta vattendrag. På biltvätten finns speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider. Välj helst en miljöcertifierad biltvätt. Ett tips är att passa på att tvätta bilen när du tankar. Om du inte har tillgång till en biltvätt så är det minst dåligt att tvätta bilen på en gräsyta.

Rengör rätt!

Rengör rätt!

Genom att köpa miljömärkta produkter för både dig och ditt hem minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Håll utkik efter varor märkta med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.

Överdosera inte!

Överdosera inte!

Överdosera inte när du tvättar – kolla bruksanvisningen på förpackningen. Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Då är varken bilvårds- och golvvårdsmedel, schampo, tvål eller industriella rengörings- och avfettningsmedel inräknat.

Lämna mediciner på apoteket!

Lämna mediciner på apoteket!

Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna istället gamla och oanvända mediciner på apoteket.

Undvik gul färg

Undvik gul färg

Använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium. Kadmium finns främst i gul färg och är mycket giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid.

Dammsugning hjälper vattnet!

Dammsugning hjälper vattnet!

Om du dammsugar noga kan du faktiskt hjälpa vattnet genom att minska mängden bromerade flamskyddsmedel, ftalater och hög- och polyfluorerade föreningar som du får i dig via inandningsluften och som kan vara hälsofarliga. Det minskar även mängden miljögifter som spolas ner med skurvattnet och därefter kommer till våra reningsverk. Att dammsugarpåsen förbränns är mycket bättre för vår miljö än att det hamnar i vattnet.