Alla elnätsföretag inom EU kommer framöver att vara skyldiga att ha en offentlig nätutvecklingsplan för sitt elnät. Detta är ett nytt krav från Energimarknadsinspektionen. Planerna ska sträcka sig tio år framåt och uppdateras vartannat år för att säkerställa deras relevans och aktualitet.

Huvudsyftet med dessa planer är att öka transparensen och tydligt visa var så kallade flexibilitetstjänster kan implementeras för att förbättra elnätets effektivitet och pålitlighet.

Många elnät står inför betydande utmaningar på grund av den pågående energiomställningen i vårt samhälle. I takt med att vi fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med förnybar el, ökar behovet av att anpassa och modernisera våra elnät. Dessa förändringar kräver noggrann planering och samordning för att möta framtidens energibehov.

Energimarknadsinspektionens förordning kräver också att samråd med intressenter hålls som en del av utvecklingsprocessen. Detta innebär att nätutvecklingsplanerna kommer att publiceras på vår hemsida under en period av sex veckor. Under denna tid har allmänheten och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter och ge feedback på planens innehåll och mål. Denna dialog är avgörande för att säkerställa att planerna inte bara är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, utan också socialt acceptabla och hållbara.

Genom att engagera allmänheten och andra berörda parter i denna process, strävar vi efter att skapa en inkluderande och öppen planering av elnätsutvecklingen som kan bidra till en framgångsrik energiomställning och ett robustare elnät.

 

Här finner du Bromölla Energi & Vattens nätutvecklingsplan: Nätutvecklingsplan 2024

 

Frågor, synpunkter eller förbättringsförslag lämnas i formuläret nedan. 

Samtliga fält är obligatoriska att fylla i.

Synpunkterna kommer att beaktas och återkoppling förväntas ske till hösten.