Varför kostar vatten pengar?

Följ vattnets väg genom vattenverket och reningsverket och tillbaka till naturen igen. Vi förklarar processen: