Ibland kan vattnet se annorlunda ut och ha en konstig färg. Det kan vara allt från vitt/gråvitt till svart. Ofta beror missfärgat vatten på att avlagringar lossnat från vattenledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändrats, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av under en reparation.

Det är inte skadligt för hälsan, men ser inte trevligt ut. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Det kan vara en god idé att prata med grannarna och se efter om de har samma problem. 


Om vattnet är missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt. Kontakta oss om vattnet är missfärgat även efter en stunds spolning.

Om vattnet är brunaktigt kan...

Om vattnet är brunaktigt kan...

...rost följa med vattnet från ledningarna. En anledning kan till exempel vara att ett ledningsarbete utförts i närheten. Rost är inte skadligt för hälsan, men ser inte trevligt ut. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet återfår sin vanliga klarhet.

Om vattnet är vitt eller gråvitt...

Om vattnet är vitt eller gråvitt...

...kan vattnet möjligtvis innehålla luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Om vattnet är svart beror det...

Om vattnet är svart beror det...

...oftast på mangan - ett naturligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst tio minuter och se om det försvinner.