Snö och regn blir dagvatten

Snö och regn blir dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för det regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor. Det rinner undan via dagvattenbrunnarna som bland annat finns utmed gatorna.

Hantering av dagvatten

Hantering av dagvatten

Förutsättningarna för att hantera dagvatten varierar mycket, beroende på var i kommunen man bor och hur området är bebyggt. Dagvattenhanteringen kan ske på olika sätt.