Vi besökte HP brunnsborrnigar

Vi besökte HP brunnsborrnigar

Publicerad: 15 maj 2024, kl. 9:13
Bland nyutslagna träd och grönska där solstrålarna filtreras genom lövverket och skapar ett spel av ljus och skugga, möter vi HP brunnsborrningar på Folkets Husgatan. Med precision och noggrannhet arbetar de sig ner till ett djup på upp till 60 meter för att se om marken är en bra grund för att bygga en ny brunn.
 
Under arbetets gång utförs det noggranna kontroller,
prov som utgör ett litet fragment av den större berättelsen om markens beskaffenhet och dess möjligheter. Med varje insamlad bit av information skapas en mer detaljerad bild av hur vi kan säkra framtidens vattentillgångar
 
IMG_5479.jpg
 
IMG_5484.jpg
Sidan senast uppdaterad: den 15 maj 2024
Kommentera Skriv ut