Dagvattenledning förläggs på Krogstorpsgatan

Dagvattenledning förläggs på Krogstorpsgatan

Publicerad: 30 maj 2024, kl. 11:54
På Krogstorpsgatan arbetar SBVT med att anlägga en dagvattenledning. Tidigare leddes både regn- och spillvatten i samma rör till reningsverket, vilket skapade en onödigt hög belastning. Samtidigt som vi lägger den nya dagvattenledningen byter vi även ut spillvattenledningen. Detta är en del av vårt kontinuerliga arbete för att säkerställa framtidens ledningsnät och förbättra hållbarheten i vårt samhälle.
 
Klimatförändringar, som kraftiga skyfall, kräver att vi anpassar vårt ledningsnät. Reningsverket belastning blir mindre då dagvattenledningen leds direkt ut i sjöar och vattendrag. Genom att anlägga stora dagvattenledningar avlastar vi reningsverket betydligt, vilket är bättre för miljön då det minskar behovet av kemikalier samt el i reningsprocessen. 
 
 
IMG_5784.jpg
 
IMG_5808.jpg
 
IMG_5772.jpg
 
IMG_5822.jpg
Sidan senast uppdaterad: den 30 maj 2024
Kommentera Skriv ut