Relining - ett kostnadseffektivt sätt att förlänga livet på rör och ledningar

Genom att renovera rör och ledningar inifrån bibehålls kvaliteten på rören men du slipper allt arbete som följer med att gräva upp dem. Med relining  utförs den största delen av arbetet under marken vilket både är kostnadseffektivt och minimerar störningarna i omgivningen.

Under marken i Bromölla kommun ligger en mängd ledningar och rör som ser till att vi kan få rent kranvatten till vår kran och att avloppsvattnet tas om hand på dess väg till reningsverket. Många av ledningarna är gamla och behöver renoveras eller bytas ut. Äldre och trasiga ledningar kan orsaka stora problem som översvämningar och läckage. Det kan i värsta fall innebära att kommuninvånare plötsligt står utan vatten eller att företag får pausa sin verksamhet. En grundlig relining, istället för att lappa och laga, är därför en god lösning för oss som ledningsägare. 

Relining (1).png

 

Under året har vi besökt Hans Otinder & Mikael Trulsson från Aarsleff  för att få inblick i  deras arbete med att renovera några av Bromöllas avloppsledningar. 

Relining (4).png

- Innan man gör relining så spolar man först rent dem och filmar för att se om det är möjligt att göra ett ingrepp, berättar Mikael Trulsson. 

Arbetet utförs på uppdrag av vårt driftbolag SBVT och sker med hjälp av kamera och avancerad utrustning som på ett tryggt sätt möjliggör renovering av rör man inte kan se. Röret stärks upp inifrån, så kallad relining.

 

Relining (1).jpg

- Att relina rör är alltså en effektiv metod eftersom vi slipper gräva upp en hel gata - det sparar både tid och är oerhört kostnadseffektivt. När detta är gjort ska rören hålla i ca 100 år till!