Regler och förhållningssätt

Om någon av nedanstående punkter inte uppfylls äger Bromölla Fritidscenter rätten att återkalla nyckel/tagg med omedelbar verkan och fakturera för de extra kostnader som kan uppstå i samband med detta.


• Vi hyr ut våra anläggnignar till dig som fyllt 18 år. Du som hyresgäst eller en ledare över 18 år som du utser, är ansvarig för verksamheten under tiden då ni vistas på våra anläggningar.


• Se till att upprätthålla god ordning under hyrestiden och kom ihåg att du har ansvar för de personer, barn som vuxna, som befinner sig på anläggningen under bokad tid. Det är viktigt att du som ledare är närvarande med deltagarna.


• Kontrollera anläggningen, lokalen och dess utrustning när du kommer till platsen på bokad tid. Om du upptäcker att någonting är skadat eller om det skulle vara nedskräpat ska du genast höra av dig till oss på Bromölla Fritidscenter på telefonnummer: 0456-622 417.


• När du lämnar Sparbankshallen eller någon av våra planer ska de vara i gott skick. Se till att det är städat och att allt material ställs på samma plats där du tog det. 


• Kontrollera så att alla fönster och dörrar är låsta och se till att kranarna stängts av.


• Var noga med att inte blockera nödutgångar och se till att gränsen för antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt inte överskrids. Det är du som ledare som ansvarar för att ta del av utrymningsplanen för anläggningen.


• Vid en eventuell utrymning ska du räkna in deltagarna och samla dem på konstgräsplanen utomhus (MultiCopy Arena) som är uppsamlingsplats vid nödsituationer.


• Du har även ansvar för att inte obehöriga personer släpps in i Sparbankshallen.


• Den utrustning. till exempel skor och bollar, som använd inomhus, i hallen, ska vara godkänd och avsedd för inomhusbruk. Det är viktigt att utrustningen inte lämnar märken i golvet.


• Du ansvar för eventuella skador på medhavda tillhörigheter, likaså om du skulle råka ut förförlust av något slag.


• Tänk på att det råder förbud mot rökning, alkohol och droger på
våra anläggningar.