Planera ditt mässdeltagande

Mässlokalen är 2400m2 stor och rymmer ca 46 monterplatser med vägg samt flera utställningsmöjligheter utan vägg. På mässan finns en speaker's corner där du kan boka in dig för att presentera din verksamhet. På plan 2 finns ett föreläsningsrum. En del av mässlokalen utgörs av en serveringsyta med loungedel samt en aktivitetsyta och en yta avsedd för Föreningarnas dag som hålls i Bromölla kommun och Ivetofta Sparbanks regi. 

Monterkartan finns nedladdningsbar här.

 

Serveringsyta och lounge

Serveringsytan med tillhörande lounge rymmer 3 serveringsvagnar samt möjlighet till eventuell servering utomhus vid behov. Vid anmälan behöver du ange eventuella behov av elanslutningar. 

 

Speaker's Corner och föreläsningsmöjligheter

I Speaker's Corner finns möjlighet för dig och din verksmahet att informera och inspirera besökarna ytterligare. Kontakta oss om du vill boka in dig på Speaker's Corner. På plan 2 finns ett föreläsningsrum med ca 60 sittplatser.