Kommentera Skriv ut

Modersmål, hemspråk

Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang, skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning av svenska, ge vidgade språkkunskaper till framtidens Sverige och bidra till en god identitetsutveckling för eleven. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Rätt till undervisning

Alla elever i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning, om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och språket används i det dagliga umgänget i hemmet.

En samisk, en tornedalsfinsk eller en romsk elev ska erbjudas undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller adoptivbarn. Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket och om det finns en lämplig pedagog.

Modersmålsundervisningen får inte vara nybörjarundervisning.
Vårdnadshavare måste anmäla intresse för undervisningen.
Anmälan undervisning i modersmål

Vad innehåller modersmålsundervisningen?

I kursplanen för modersmål finns mål uppsatta för vad varje elev ska uppnå.

Eleven får betyg från årskurs 6. Det finns särskilda betygskriterier som talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg.

När sker undervisningen?

Från och med förskoleklass fram till och med årskurs 9 får eleverna sin undervisning antingen efter ordinarie skoltid eller under skoltid.

Elever som inte förstår svenska språket får modersmålsstöd och studiehandledning på sitt modersmål under sin skoldag.

Sidan senast uppdaterad: den 13 juli 2018