Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Timplan

I den nationella timplanen anges det totala antalet timmar i varje ämne som en elev har rätt att få undervisning i. I Bromölla kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan.

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sven Håkansson
Verksamhetschef Utbildning
0456-82 21 91
(SMS 0709-17 11 91)
sven.hakansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 oktober 2019