Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter och regler

Maxtaxa

Maxtaxan är inkomstrelaterad och gäller för dig som har barn i förskola  eller fritidshemsverksamhet.

Månatlig avgift beräknas utifrån årlig bruttoinkomst/12 multiplicerat med den procentsats som anges för respektive barn.

Exempel 1: Om man har barn i förskola multipliceras bruttoinkomsten med 3%.

Exempel 2: Om man har ett barn i förskola och ett barn på fritidshem multipliceras bruttoinkomsten med 3% för barn 1 i förskola och med 1% för barn 2 på fritidshem.

Förskola
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 % 2 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1572 kr/månad
  • För barn 2 högst 1048 kr/månad
  • För barn 3 högst 524 kr/månad

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 31,25% 12 månader/år.

Fritidshem
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2 % 1 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1048 kr/månad
  • För barn 2 högst 524 kr/månad
  • För barn 3 högst 524 kr/månad

Maxtaxa för förskola och fritidshemsverksamhet

Schema och inkomstuppgift

Schema ska registreras via InfoMentor. Schematiden måste följas. Om den anmälda tiden inte stämmer överens med vistelsetiden ska en schemaändring göras snarast. Rektor har rätt att begära in arbetsschema.

Inkomstuppgift ska lämnas in vid nyplacering, när hushållets inkomst ändras eller vid begäran från Utbildning. Denna kan komma att kontrolleras hos Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnad mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske.

Blankettsamling

Mer information

Har du frågor angående inkomstuppgifter kontakta systemförvaltare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.

Har du frågor angående schemauppgifter, kontakta personal på respektive fritidshemsavdelning.

Sidan senast uppdaterad: den 24 november 2023