Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avgifter och regler

Maxtaxa

Maxtaxan är inkomstrelaterad och gäller för dig som har barn i förskola  eller fritidshemsverksamhet.

Månatlig avgift beräknas utifrån årlig bruttoinkomst/12 multiplicerat med den procentsats som anges för respektive barn.

Exempel 1: Om man har barn i förskola multipliceras bruttoinkomsten

med 3%.
Exempel 2: Om man har ett barn i förskola och ett barn på fritidshem multipliceras bruttoinkomsten med 3% för barn 1 i förskola och med 1% för barn 2 på fritidshem.

Förskola
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 % 2 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1510 kr/månad
  • För barn 2 högst 1007 kr/månad
  • För barn 3 högst 503 kr/månad

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 3/8 under 10 månader/år.

Fritidshem
Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2 % 1 % 1 % Ingen avgift
  • För barn 1 högst 1007 kr/månad
  • För barn 2 högst 503 kr/månad
  • För barn 3 högst 503 kr/månad

Maxtaxa för förskola och fritidshemsverksamhet

Schema och inkomstuppgift

Schema ska lämnas in så snart som möjligt. Schematiden måste följas. Om den anmälda tiden inte stämmer överens med vistelsetiden ska en schemaändring göras snarast. Semester, tillfällig ledighet eller röda dagar läggs inte in på schemat. Rektor har rätt att begära in arbetsschema.

Inkomstuppgift ska lämnas in vid nyplacering, när hushållets inkomst ändras eller vid begäran från Utbildning. Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras hos Skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer skillnad mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske.

Blankettsamling

Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem

Tillämningföreskrifter för förskola och fritidshem


Mer information

Vid frågor angående schematider kontakta personal på respektive fritidshemsavdelning och angående inkomstuppgifter kontakta ekonomihandläggare Lill-Britt Karlsson, 0456-82 22 17, förmiddagar mellan kl 8-12.
Sidan senast uppdaterad: den 14 april 2021