Kommentera Skriv ut

Ansök om eller säg upp plats

Ansökan

Ansökan om fritidshemsplats görs på blankett. Barn som redan har plats i kommunal förskoleverksamhet flyttas automatiskt över till fritidshemsverksamhet höstterminen det året barnet fyller sex år om inte platsen sägs upp.

Tillämpningsföreskifter för förskola och fritidshemsverksamhet

Blankettsamling

Uppsägning

När ditt barn ska sluta på fritidshemmet måste du göra en skriftlig uppsägning. Den ifyllda blanketten skickar du till Utbildning. Observera att blanketten måste vara undertecknad för att vara giltig. Det går alltså inte att skicka uppsägningen via e-post. Uppsägningstiden är två månader och gäller från och med instämplingsdatum hos Bromölla kommun. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Mer information

Vid frågor angående ansökan, placering och uppsägning kontakta barnomsorgshandläggare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.

Sidan senast uppdaterad: den 13 december 2018