Kommentera Skriv ut

Grundsärskola

Grundsärskola, inriktning ämnen

I grundsärskolan, inriktning ämnen, går främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

I Bromölla kommun har vi grundsärskolegrupp för de yngre barnen på Dalaskolan Norra och för de äldre på Dalaskolan Södra.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden

De elever som har en medelsvår eller svår utvecklingsstörning har oftast svårt tillgodogöra sig ämnesundervisning. Dessa elever går oftast i grundsärskolans inriktning ömnesområden, tidigare kallat träningsskola, Istället för enskilda ämnen innehåller kursplanen fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med likabehandlingsplanen som bas samt med enkäter och förebyggande arbete.

Likabehandlingsplan Dalaskolan Södra

Bromöllas träningsskoleelever har sin skolgång på Fröknegårdsskolan, Ängsskolan och Hammarskolanan i Kristianstadnkommun samt på Mjällby skola i Sölvesborgs kommun.

Länkar

Blankettsamling

Skolverket Särskolan - en skolform för mitt barn?

Skolverket Särskolan - hur fungerar den?

Skolverkets information om grundsärskolan

Skolverkets information om gymnasiesärskolan

Läroplan för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola

Kontakt

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2017