Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Grundsärskola

Grundsärskola, inriktning ämnen

I grundsärskolan, inriktning ämnen, går främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

I Bromölla kommun har vi grundsärskolegrupp för de yngre barnen på Dalaskolan Norra.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden

De elever som har en medelsvår eller svår utvecklingsstörning har oftast svårt tillgodogöra sig ämnesundervisning. Dessa elever går oftast i grundsärskolans inriktning ömnesområden, tidigare kallat träningsskola, Istället för enskilda ämnen innehåller kursplanen fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot kränkande behandling

Bromöllas träningsskoleelever har sin skolgång på Fröknegårdsskolan, Ängsskolan och Hammarskolanan i Kristianstadnkommun samt på Mjällby skola i Sölvesborgs kommun.

Sidan senast uppdaterad: den 25 maj 2021