Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Grundsärskola

I Bromölla kommun har vi grundsärskolegrupp för de yngre barnen på Dalaskolan Norra. Bromöllas träningsskoleelever har sin skolgång på Fröknegårdskolan, Ängsskolan och Hammarskolan i Kristianstads kommun samt på Mjällby skola i Sölvesborgs kommun.

Grundsärskola, inriktning ämnen

Här går främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden

De elever som har en medelsvår eller svår utvecklingsstörning har oftast svårt tillgodogöra sig ämnesundervisning. Dessa elever går oftast i grundsärskolans inriktning ömnesområden, tidigare kallat träningsskola, Istället för enskilda ämnen innehåller kursplanen fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Plan mot kränkande behandling

 

Sidan senast uppdaterad: den 7 september 2021