Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Utvecklingsdagar i förskolan

Viktig information till vårdnadshavare angående utvecklingsdagar i förskolan ht 2020/vt 2021

I Läroplanen i förskolan 18 står: Rektorn har ett särskilt ansvar för att…

”Förskollärare, barnskötare och övrig personal kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (ur läroplan för förskolan, s.16)

Vi har fyra utvecklingsdagar per år i förskolan i Bromölla kommun. Dessa ligger fördelade på två dagar under våren och på två dagar under hösten. Under utbildningsdagarna har vi kompetensutbildning, vilket är en betydelsefull del i att utveckla och förbättra förskolorna. Dessa dagar håller förskolan stängt men förskoleplats kommer att erbjudas till de som har omsorgsbehov. De fyra utbildningsdagarna är:

  • Fredag den 18 september 2020 (samtliga förskolor)
  • Måndag den 26 oktober 2020 (samtliga förskolor)
  • Torsdag den 7 januari 2021 (samtliga förskolor)
  • Onsdag den 12 maj 2021 (samtliga förskolor)

Rektorer i förskolan Bromölla kommun rev 2020-06-12

Sidan senast uppdaterad: den 18 augusti 2020