Kommentera Skriv ut
Törnsångarens förskola

Törnsångarens förskola

Välkommen till Törnsångarens förskola!

Törnsångarens förskola är vår nyaste och största förskola som ligger i östra delen av Bromölla. Vi har en stor härlig gård som vi använder dagligen men vi har också nära till naturområdet Branthalla, som vi gärna använder till aktiviteter bland våra förskolebarn. 

Vi har organiserat förskolans avdelningar så att vi har tre småbarnsavdelningar (Nasse, Lilla Ru, Kanin) samt tre storbarnsavdelningar (Ior, Nalle Puh, Tiger). Detta innebär att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin förskoletid.

Törnsångarens verksamhet grundar sig (förutom Läroplan för förskolan, LpFö , barnkonventionen samt utbildningsverksamhetens visionsdokument) även på våra ledord ” jag vill, jag kan, jag vågar”. 

På Törnsångarens ska barnen uppleva…

 • Trygghet genom att få vara sig själva och där alla tillåts att vara olika
 • Glädje genom att vara tillsammans med andra

 På Törnsångaren är pedagogens roll att…

 • Vara engagerad, lyhörd och närvarande med barnen
 • Vara en förebild
 • Se barnens möjligheter och förmågor
 • Vara flexibel och möta barnen utifrån varje barns egna förutsättningar
 • Skapa ett bra och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar

 Pedagogen ska stimulera barnens…

 • Nyfikenhet, intresse och lust att lära
 • Tro på sin egen förmåga och kompetens

 Pedagogen gör detta genom att…

 • Erbjuda lustfyllda aktiviteter
 • Skapa kreativa lärmiljöer
 • Grunda sunda vanor
 • Respektera varandra både barn och vuxna

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Plan mot kränkande behandling Törnsångaren

Mat i förskolan

Våra kokerskor Therese och Ann-Louise ser till att vi får en god, näringsriktig kost på förskolan och där mycket är baserat på ekologiska produkter. I deras tillagningskök lagas det även mat till andra förskolor.

Öppettider

För information om öppettider se kommunens tillämpningsföreskrifter Eftersom förskolan har kväll, natt och helgomsorg dygnet runt, året runt så finns möjlighet att ha andra omsorgstider.

Föräldrasamverkan

Vi ser föräldrarna som en viktig del i vårt arbete och vi måste ha en bra dialog med er som föräldrar. Våra dagliga kontakter är viktiga men vi träffas också vid olika aktiviteter såsom föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter, som till exempel Luciafirande och Förskolans dag.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Törnsångarens förskola
Folkets Husgatan 63, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Lisa Sandberg
Förskolechef
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Nasse
0456-82 22 62

Nalle Puh
0456-82 22 41

Tiger
0456-82 25 46

Ior
0456-82 26 50

Kanin
0456-82 21 38

Lilla Ru
0456-82 25 95

Nattugglan
0456-82 23 89

Sidan senast uppdaterad: den 21 augusti 2018