Kommentera Skriv ut
Rallarstugans förskola

Rallarstugans förskola

Välkommen till Rallarstugans förskola!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan. I Näsum finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan som båda ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Rallarstugan består av tre avdelningar:

  • Bamse 1-3 år
  • Skalman 1-3 år
  • Lille Skutt 1-3 år

Våra grunder

Rallarstugans verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Under vårterminen 2016 fokuserar vi på Delaktighet och Inflytande som är ett prioriterat mål i visionsdokumentet.
  • Vi jobbar också aktivt med småbarnspedagogik och barns anknytning, där vi lägger stor vikt vid barnets introduktionsperiod (inskolning). Att ge barn och föräldrar en god start i förskolan och kunna känna sig trygga tillsammans med oss är en viktig del av vårt arbete.
  • Olika projektarbete/ temaarbete pågår på avdelningarna.

Öppethållande

Våra öppettider är 6-18.30 vid behov. Alla barn som har omsorgsbehov efter klockan 17.00 samlas på Rallarstugan.

Under tre veckor på sommaren stänger verksamheten helt och barnen erbjuds då plats på en förskola i centrala Bromölla.

Vi har utvecklingsdagar fyra dagar om året då vi kompetensutvecklar våra pedagoger. Omsorg erbjuds då med sammanslagning av alla avdelningar med vikarier.

Mat i förskolan

Vår mat tillagas i skolans kök, med fokus på en hälsosam och ekologisk kost.

Sjukanmälan

Görs direkt till respektive avdelning på det sätt som ni blivit informerade om av personalen. Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns låsårstider för 2015/2016 och kommande läsår 2016/2017. Läs mer

Kontakt

Rallarstugans förskola
Kyrkvägen 15, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Förskolechef
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Marie Jacobsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
marie.jacobsson@bromolla.se

Bamse
0456-82 26 34

Lille Skutt
0456-82 26 35

Skalman
0456-82 26 36

Sidan senast uppdaterad: den 18 april 2016