Kommentera Skriv ut
Kyrkängens förskola

Kyrkängens förskola

Välkommen till Kyrkängens förskola!

Välkommen till vår förskola som har fyra avdelningar och ligger längs med Smedåkravägen i Bromölla. I närområdet har vi tillgång till gröna parker, små skogsdungar, lekplatser och Ivösjöns strandområde. Det gör att vi ofta är ute med barnen på upptäckarfärd i naturen, där vi tillsammans lär, upptäcker och leker.

Kyrkängens förskola är en grogrund för barns växande och lärande, en blomsteräng, där knoppar utvecklas till vackra blommor med unika förmågor och kunskaper.

Kyrkängens avdelningar heter Blåklinten, Violen (yngre barn), Smörblomman och Vallmon (äldre barn). Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare i team. Vi samverkar mellan avdelningarna och ser ”alla barn som allas barn”.

Vi arbetar projektinriktat och kvalitetsarbetet som följs upp samt utvärderas via pedagogisk dokumentation och reflektion på olika sätt.

Vision: ”Ge alla barn det som de behöver för att lyckas i livet”

Våra ledord för alla som vistas på förskolan är:

Syfte: en hälsosam och hållbar förskola, som sätter barnens bästa främst med

  • Framtidstro, som är ett av våra värdeord, vilket hör ihop med en strävan att erbjuda en hälsosam och hoppfull förskola. Vi har siktet inställt på att främja barnens växande till självständiga individer.
  • Vi vill erbjuda barnen mycket rörelseglädje både inne och ute, möjlighet att få skapa på olika sätt, experimentera, känna språkglädje i att få samtala, lyssna på sagor och dramatisera, utveckla sin fantasi, leklust och lärande tillsammans med andra, både i kropp och knopp.  
  • Vi vägleder barnen i deras språkliga, kreativa och sociala utveckling. På förskolan finns utrymme för lek, som är ett av barnens mest betydelsefulla verktyg för att bearbeta upplevelser och känslor.
  • Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga, väl bemötta och att de ska trivas hos oss! Vi bygger framtiden!

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Kyrkängens förskola

Mat i förskolan

Vår mat lagas på Törnsångarens förskola genom SBKF:s försorg.

Öppettider

Se kommunens tillämpningsföreskrifter

 

Sjuk- och friskanmälan

Föräldrar tar kontakt med förskolan på det sätt ni kommit överens om på er avdelning. Sjukanmäl så snart det är möjligt via samtal, telefonkontakt eller sms. Dialogen är viktig för oss!  Det är bra om vi får veta när barnet kommer tillbaka frisk och kry igen för att delta i förskolans verksamhet. Vi informerar när det är influensatider, barnsjukdomar och annat på gång som berör alla, där vi tillsammans kan förebygga och begränsa smittspridning genom kännedom om vad som pågår och god hygien.


Föräldrasamverkan

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med föräldrarna. Föräldrarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster som till exempel familjekväll i försommar tid.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Kyrkängens förskola
Kärlekensväg 1, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Marie Widerberg
Förskolechef
0456-82 23 88
(SMS 0709-17 14 47)
marie.widerberg@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Blåklinten
0456-82 21 30
(SMS 0709-23 30 22)

Smörblomman
0456-82 25 02
(SMS 0709-23 30 24)

Vallmon
0456-82 25 31
(SMS 0709-23 31 81)

Violen
0456-82 25 03
(SMS 0709-23 30 23)

SBKF städ/köksansvarig
0456-82 25 04

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2017