Kommentera Skriv ut
Humlelyckans förskola

Humlelyckans förskola

Välkommen till Humlelyckans förskola!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan. I Näsum finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan som båda ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Våra avdelningar

Humlelyckan består av tre avdelningar som alla finns i fristående byggnader, Två av byggnaderna har varit lärarbostad respektive skola och den tredje är en paviljong.

  • Humlelyckan (gul byggnad) 3-6 år
  • Humlebacken (tegelbyggnad) 3-6 år
  • Bikupan (paviljongen) 3-6 år

Våra grunder

Humlelyckans  verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Under vårteminen 2016 fokuserar vi på Delaktighet och Inflytande som är ett prioriterat mål i visionsdokumentet.
  • Vi prioriterar också Matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. Några av våra pedagoger går just nu på Mattelyftet som är en utbildningssatsning på alla kommunens förskolor
  • Olika projektarbete/temaarbete pågår på avdelningarna.

Öppethållande

Våra öppettider är 6-17 vid behov. Alla som har omsorgsbehov efter 17.00 samlas på Rallarstugans förskola som har öppet till 18.30 vid behov.

Under 3 veckor på sommaren stänger verksamheten helt och barnen erbjuds då plats på en förskola i centrala Bromölla.

Vi har utvecklingsdagar 4 dagar om året då vi kompetensutvecklar våra pedagoger. Omsorg erbjuds då med sammanslagning av alla avdelningar med vikarier.

Mat i förskolan

Vår mat tillagas i skolans kök, med fokus på en hälsosam och ekologisk kost.

Sjukanmälan

Görs direkt till respektive avdelning på det sätt som ni blivit informerade om av personalen. Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns låsårstider för 2015/2016 och kommande läsår 2016/2017. Läs mer

Kontakt

Humlelyckans förskola
Linnavångsvägen 24 A, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Förskolechef
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Marie Jacobsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
marie.jacobsson@bromolla.se

Humlelyckan
0456-82 26 38

Humlebacken
0456-82 26 39

Sidan senast uppdaterad: den 18 april 2016