Kommentera Skriv ut

Humlelyckans förskola

Välkommen till Humlelyckans förskola!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan. I Näsum finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan som båda ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Våra avdelningar

Humlelyckan består av tre avdelningar som alla finns i fristående byggnader, Två av byggnaderna har varit lärarbostad respektive skola och den tredje är en paviljong.

  • Humlelyckan (gul byggnad) 3-6 år
  • Humlebacken (tegelbyggnad) 3-6 år
  • Bikupan (paviljongen) 3-6 år

Våra grunder

Humlelyckans  verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Under vårteminen 2016 fokuserar vi på Delaktighet och Inflytande som är ett prioriterat mål i visionsdokumentet.
  • Vi prioriterar också Matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. Några av våra pedagoger går just nu på Mattelyftet som är en utbildningssatsning på alla kommunens förskolor
  • Olika projektarbete/temaarbete pågår på avdelningarna.

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Näsums förskolor

Öppettider

Se kommunens tillämpningsföreskrifter


Mat i förskolan

Vår mat tillagas i skolans kök, med fokus på en hälsosam och ekologisk kost.

Sjukanmälan

Görs direkt till respektive avdelning på det sätt som ni blivit informerade om av personalen. Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Humlelyckans förskola
Linnavångsvägen 24 A, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Förskolechef
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Marie Jacobsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
marie.jacobsson@bromolla.se

Humlelyckan
0456-82 26 38

Humlebacken
0456-82 26 39

Sidan senast uppdaterad: den 16 juni 2017