Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Humlelyckans förskola

Välkommen till Humlelyckans förskola!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan. I Näsum finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan som båda ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Humlelyckan består av tre avdelningar som alla finns i fristående byggnader, Två av byggnaderna har varit lärarbostad respektive skola och den tredje är en paviljong.

  • Lyckan 3-6 år
  • Backen 3-6 år
  • Bikupan 3-6 år

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Humlelyckans  verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Vi prioriterar också matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. Några av våra pedagoger går just nu på Mattelyftet som är en utbildningssatsning på alla kommunens förskolor
  • Olika projektarbete/temaarbete pågår på avdelningarna.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.
Plan mot kränkande behandling Rallarstugan och Humlelyckan förskolor 2021

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Humlelyckans förskola
Linnavångsvägen 24 A, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Rektor
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Catarina Oskarsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
catarina.oskarsson@skola.bromolla.se

Lyckan
0456-82 26 38
(SMS 0709-17 13 90)
humlelyckan.lyckan@skola.bromolla.se

Backen
0456-82 26 39
(SMS 0709-17 13 91)
humlelyckan.backen@skola.bromolla.se

Bikupan
0456-82 26 48
(SMS 0709-17 13 93)
humlelyckan.bikupan@skola.bromolla.se

Köket
0721-58 18 58

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2020