Kommentera Skriv ut
Hoppetossans förskola

Hoppetossans förskola

Välkommen till Hoppetossans förskola!

Gualöv är en liten by som ligger 5 km väster om Bromölla. Förskolan ligger delvis integrerad med Gualövs skola och i direkt anslutning till Gualövs fotbollsplan (gräsplan). Tack vare närheten till skolan har vi ett gott samarbete med fritidsverksamheten och skolan.

Hoppetossan består av 2 avdelningar:

  • Hoppetossan 1-3 år, avdelningen ligger i bottenplan i skolans lokaler.
  • Junibacken 3-6 år, avdelningen ligger i en paviljong som finns på förskolan/skolans gård.

Våra grunder

Hoppetossans verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade område , Kunskapsutveckling – Delaktiget- Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans. Samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Under våreterminen 2016 fokuserar vi på Delaktighet och Inflytande som är ett prioriterat mål i visionsdokumentet.
  • Vi prioriterar också Matematik i förskolan där barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt får uppleva matematik. Några av våra pedagoger går just nu på Mattelyftet som är en utbildningssatsning på alla kommunens förskolor.
  • Vi jobbar också aktivt med småbarnspedagogik och barns anknytning, där vi lägger stor vikt vid barnets introduktionsperiod (inskolning). Att ge barn och föräldrar en god start i förskolan och kunna känna sig trygga tillsammans med oss är en viktig del av vårt arbete.
  • Olika projektarbete/temaarbete pågår på avdelningarna.

Likabehandlingsplan

Vi har en likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år. Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn i förskolan. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn ska göras delaktiga. Likabehandlingsplan Gualövs förskolor


Öppettider

Se kommunens tillämpningsföreskrifter


Mat i förskolan

Vår mat tillagas i skolans kök, med fokus på en hälsosam och ekologisk kost.

Sjukanmälan

Görs direkt till respektive avdelning på det sätt som ni blivit informerade om av personalen. Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Hoppetossans förskola
Byvägen 10, Gualöv
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Förskolechef
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Marie Jacobsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
marie.jacobsson@bromolla.se

Hoppetossan
0456-82 25 47

Junibacken
0456-82 20 01

Sidan senast uppdaterad: den 16 juni 2017